Fysiotherapie en Revalidatie

Revalideren

Binnen onze praktijk hebben we bewegingsprogramma's gericht op de lichamelijke gesteldheid van zo wel jongeren als de ouder wordende mens.

door het verharden van de maatschappij en sport zien we steeds vaker blessures ontstaan. Herstelfase moet korter ivm prestatienivo. Door intensieve begeleiding in combinatie met therapie is zo'n herstel periode aanzienlijk te verkorten. 

Met het toenemen van de leeftijd worden ouderen steeds vaker geconfronteerd met funktieverlies als gevolg van orthopedische, neurologische of geriatrische problemen. Daarentegen worden de termijnen waarop men een beroep kan doen om te herstellen in een ziekenhuis steeds korter. Met name voor senioren ontstaat er een toenemende behoefte om na de specialistische zorg te kunnen werken aan een optimaal herstel.

In onze praktijk heeft een brede kijk op de fysiotherapie,

 • De Fysiotherapeut(e)

  +

  De Fysiotherapeut is de specialist in het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Onze taak als fysiotherapeut is u te helpen de klacht verhelpen en te begeleiden zo wel pre als post operatief. Door de combinatie van de meerdere disciplines binnen onze groep wordt de klacht op meerdere punten aangepakt en begeleid.

 • Kinderfysiotherapeute

  +
  Door te bewegen en te spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.
  Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind!
  Bij sommige kinderen is sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.
 • Medische Training Therapie

  +
   In principe is sporten (bewegen) op elke leeftijd gezond. Het effect van sportbeoefening op de gezondheid is afhankelijk van de soort sport, de regelmaat, de intensiteit en de duur van sportbeoefening (zo heeft regelmatig een half uurtje joggen meer effect op het uithoudingsvermogen dan eenmaal 2 of 3 uur tennis). De vragen die u zich kunt stellen zijn: Hoe moet ik beginnen? Welke sport past bij mij, teamsport of een individuele sport? Moet ik voor ik begin een sportmedisch onderzoek ondergaan? Wat doe ik om sportblessures te voorkomen? Hiervoor kunt u terecht bij uw huisarts of bij een sportarts.

   Bij het voortschrijden van de leeftijd zijn er naast voordelen ook een aantal leeftijdsgebonden risico's verbonden aan sportbeoefening.

   Risico 1: Grotere kans om een hartaanval te krijgen.

 • Risico 2: Grotere kans op letsels van het bewegingsapparaat (botten, pezen en spieren).

   Risico 3: Genezing blessures en ziektes neemt meer tijd in beslag.

   Er zijn bepaalde sporten die meer effect sorteren op bepaalde risicofactoren.

   Risico 1: Grotere kans om een hartaanval te krijgen

   Bij plotseling intensieve inspanning is er een verhoogde kans op hartritmestoornissen, hetgeen bij al bestaande hart- en vaatziekten tot complicaties kan leiden.

  Er is een aantal redenen om (vervroegd) hart- en vaatziekten te krijgen: roken, hoge bloeddruk, stress, hoge cholesterolwaarden in het bloed, overgewicht en lichamelijke inactiviteit.

  Regelmatige lichaamsbeweging met een bepaalde intensiteit en duur kan de bloeddruk verlagen. Hiervoor moet men 2 à 3 keer per week ca. 0,5/1 uur trainen met een hartslag van 120-130 per minuut.

   Bovendien kan dit soort duurtraining het cholesterolgehalte van het bloed verlagen.

  Het leeftijdsgebonden groter risico voor hart- en vaatziekten en daarmee samenhangende risico op complicaties kan dus verlaagd worden door regelmatig met een bepaalde intensiteit en duur te blijven sporten.

   Risico 2: Grotere kans op letsels van het bewegingsapparaat (botten, pezen en spieren)

  De leeftijd beïnvloedt onder andere de sterkte en flexibiliteit van het bewegingsapparaat. Vanaf 30 jaar daalt de elasticiteit en neemt de sterkte van het peesweefsel af. Dit heeft in zijn algemeenheid reeds tot gevolg dat men blessuregevoeliger wordt. Ook de botten worden brozer. Daardoor gaan sporten als skiën gepaard met botbreuken als men geen goede voorzorgsmaatregelen treft. Bij oudere vrouwen (50 +) is de botsterkte ten opzichte van die bij mannen van dezelfde leeftijd geringer.

  Lichamelijke inactiviteit leidt tot een afname van het uithoudingsvermogen, van het spiervolume en daarmee van de spierkracht. Er vinden bovendien veranderingen plaats in de spiervezels, die ze minder geschikt maken voor het uitoefenen van kracht. Door lichamelijke inactiviteit verzwakken bovendien de banden van de gewrichten van het bewegingsapparaat en neemt de gewrichtsfunctie af. De kwaliteit van het gewrichtskraakbeen wordt minder. Al deze factoren tezamen leiden tot bewegingsbeperking, verminderde stabiliteit en verkeerde (over)belasting van het gewricht en dus tot een grotere kans op het krijgen van een blessure.

  Risico 3: De genezing van blessures en ziektes neemt meer tijd in beslag

  Naarmate men ouder wordt duurt de genezing van blessures langer. Het is dus extra belangrijk om zo weinig mogelijk blessures op oudere leeftijd op te lopen. Blessures kunnen worden voorkomen door een verantwoord opgebouwde training; een training, die begint met een warming-up en rekoefeningen, en die eindigt met een cooling-down.

  Voorts moet men niets forceren, dat wil zeggen niet plotseling meer aan sport doen dan men gewend is, omdat hierdoor blessures juist worden uitgelokt. Over het algemeen is het aan te bevelen de intensiteit van de sportbeoefening wat te verlagen en de duur iets te verkorten. Een wat grotere rustpauze is vaak wenselijk. Ook het materiaal kan worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan skibindingen.

  Er zijn bepaalde sporten die meer effect sorteren op bepaalde risicofactoren.

  Duursporten (zoals hardlopen, fietsen, zwemmen en dergelijke) zijn uitermate geschikt voor training van het uithoudingsvermogen. Duursporten verbeteren de functie van hart, longen en bloedvaten. Van alle duursporten is hardlopen het meest geschikt, gezien de relatief hoge intensiteit waarmee het wordt beoefend (het neemt ook de minste tijd in beslag met eenzelfde effect). Bij duursporten kunnen echter blessures voorkomen door overbelasting van het bewegingsapparaat (te veel en te lang sporten). Gezien de langere genezingstijd voor blessure op oudere leeftijd, moet men hierop alert zijn.

  Spelsporten (zoals voetbal, volleybal en dergelijke) daarentegen zijn beter geschikt voor training van behendigheid en reactievermogen. Bij spelsporten bestaat er een relatief grote kans op het krijgen van (met name acute) blessures, zoals bijvoorbeeld spierscheuringen en verrekkingen. Het is belangrijk om na te gaan of uw sport geen extra risico's voor u inhoudt door bijvoorbeeld afwijkingen aan hart, longen of bewegingsapparaat.

  Dit kunt u te weten komen door middel van een Preventief Sportmedisch Onderzoek, op grond waarvan een gericht sportadvies gegeven kan worden. Hierdoor kunnen een aantal blessures worden vermeden, waardoor de gezondheid en daarmee ook het sportplezier positief wordt beïnvloed.

  De 40-plussers die (nog) niet aan sport doen, lopen gezien het feit dat hun hart, gewrichten en spieren slecht getraind zijn, nog meer risico. Wanneer u op deze leeftijd wilt beginnen aan sport is het wenselijk een meer uitgebreid onderzoek met bijvoorbeeld een electrocardiogram (hartfilmpje) aan te vragen bij een sportmedisch adviescentrum (SMA).

 • + Acpupuntuur

 •  

Afspraak maken

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Klik dan op de onderstaande knop om een afspraak te maken.

Ik wil een afspraak maken

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.