Fysio Therapie

onze praktijk heeft een brede kijk op de fysiotherapie

Visie

Binnen onze praktijk hebben we bewegingsprogramma’s gericht op de lichamelijke gesteldheid van zo wel jongeren als de ouder wordende mens.

 

Fysiotherapie

De Fysiotherapeut is de specialist in het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Onze taak als fysiotherapeut is u te helpen de klacht verhelpen en te begeleiden zo wel pre als post operatief. Door de combinatie van de meerdere disciplines binnen onze groep wordt de klacht op meerdere punten aangepakt en begeleid.

Revalidatie

Door het verharden van de maatschappij en sport zien we steeds vaker blessures ontstaan. Herstelfase moet korter in verband met prestatieniveaux. Door intensieve begeleiding in combinatie met therapie is zo’n herstel periode aanzienlijk te verkorten.
Met het toenemen van de leeftijd worden ouderen steeds vaker geconfronteerd met funktieverlies als gevolg van orthopedische, neurologische of geriatrische problemen. Daarentegen worden de termijnen waarop men een beroep kan doen om te herstellen in een ziekenhuis steeds korter. Met name voor senioren ontstaat er een toenemende behoefte om na de specialistische zorg te kunnen werken aan een optimaal herstel.

Get In Touch